image

Idősek világnapja a TEGOSZban

A Terézvárosi Gondozó Szolgálat (TEGOSZ) október 13-án, az Idősek Világnapja alkalmából a Benczúr-ház dísztermében ünnepi ebéden látta vendégül az általa működtetett idősek klubjának tagjait.

 


Az egybegyűlt szépkorúakat, valamint az önkormányzat képviseletében megjelent Bundula Csaba alpolgármestert és Varga Lászlóné idős ügyi referenst Schmolczné Havas Pálma, a TEGOSZ vezetője köszöntötte, majd elmondta: Az ENSZ javaslatára 1991 óta tartják október 1-jét az idősek világnapjának, de úgy gondolja – és a hagyományok is ezt mutatják –, hogy az idősek tisztelete és megbecsülése évezredek óta megvan.


A TEGOSZ vezetője csokorba gyűjtötte a keleti társadalmaknak és Európának azokat az érdekes példáit, hogy a különböző kultúrájú országokban miként tisztelik és becsülik az időseket, és miket tesznek meg azért, hogy az idősek a lehető legtartalmasabban és legboldogabban éljék az életüket.


Schmolczné Havas Pálma a kínai példával kezdte, ahol mint fogalmazott: „a családpolitika egészen fura alakot ölt, hiszen a család- és a gyermekszabályozás egy gyermeket enged, de az idősek szeretete és megbecsülése annál fontosabb a társadalmukban”.Bundula Csaba alpolgármester köszöntötte az időseket


Példaértékűnek nevezte a kínaiak hozzáállását az idősek ellátásához. „A távol-keleti országban egyenesen törvénybe foglalták azt, hogy az idős szülőkről, hozzátartozókról gondoskodni kell, annyira, hogy amennyiben nem teszik, felelősségre is vonhatók érte”– mondta a TEGOSZ vezetője.


A következő példa Korea volt, ahol a keleti hagyományoknak megfelelően nagy becsben tartják az időseket: bár a család életét és mindennapjait a férfiak irányítják és szabályozzák, mégis az idős szülők számítanak a igazi bölcsesség forrásának, főleg tőlük kérnek tanácsokat és csak az ő engedélyükkel történhet meg a családban mindenféle esemény. Éppen ezért a hatvanadik és hetvenedik születésnapjukat hatalmas nagy ünnepséggel köszönti a család és vendégelik meg az idős szülőket és hozzátartozókat – foglalta össze a koreai gyakorlatot a TEGOSZ vezetője.Schmolczné Havas Pálma, a TEGOSZ vezetője is részt vett a programon 


Schmolczné Havas Pálma elmondása szerint India a maga színességében és pompájában és hagyományaival messzemenően felülmúlja az eddig ismertetett példákat is. „Hagyományos szokás, hogy a fiatal hozzátartozók, gyerekek, unokák megérintik, megcsókolják az idős szülőket, megmossák az idős szülők lábát, amit ők nagy szeretettel és tisztelettel fogadnak. Ez a gesztus egyúttal kérés is: a gyerekek így nyilvánítják ki, hogy áldást szeretnének kapni életükre a szüleiktől” – ismertette az indiai példát, majd Japán következett.


Japánban nagyon nagyon régóta az idősek napját ünneplik szeptember harmadik hétfőjén. Ez olyannyira nagy becsben tartott ünnep ott, hogy munkaszüneti nappá nyilvánították, és annak a jegyében kell eltelni, hogy az időseket minél nagyobb vendégelésben és minél nagyobb pompában ünnepeljék.


Schmolczné Havas Pálma Európából először Franciaországot emelte ki, amely „fejlett nyugati társadalomnak számít, mégis az időseknek a tisztelete – törvényi szinten is – megjelenik, 2004-ben a már említett kínai törvényhez hasonló rendelkezés született, amely kimondja, hogy a gyermekeknek nem szabad megszakítaniuk a kapcsolatot a szüleikkel, és rendszeresen látogatniuk kell őket, és ápolni kell velük a kapcsolatot”.Az ünnepi ebéd előtt Stefanidu Janula és zenésztársai szórakoztatták a közönséget


A TEGOSZ vezetője ezután a görög példát ajánlotta a hallgatósága figyelmébe. Elmondása szerint „Görögországban, a mediterrán kultúrában az “öreg” kifejezéshez nem kapcsolódik semmilyen negatív gondolat, hanem éppen ellenkezőleg: az idős kor büszkeség és érdem, és egyúttal annak jele, hogy az illető volt annyira bölcs és okos az élethez, hogy sok évet megérjen. Görögországban nagyon gyakori még ma is, hogy a családok több generációja él egy háztartásban, és minél idősebbek a hozzátartozók, a fiatalok annál büszkébbek rájuk. Az öregség itt társadalmi rang, amely különleges tisztelettel és megbecsüléssel jár, nem pedig egy kiszolgáltatott állapot” – jelentette ki Schmolczné Havas Pálma.


Végül megérkeztünk Magyarországra. A hazai gyakorlatról A TEGOSZ vezetője elmondta, hogy 1993-tól törvény rendelkezik kötelezően a szociális ellátásokról, de a kormányok már előtte is a gondoskodtak az országban élő idősekről. A '93-as szociális törvényben viszont igen komoly kereteket adtak meg, és irányt is mutattak: ennek jegyében született meg a Terézvárosi Gondozó Szolgálat is, és a kerületi szociális ellátások zöme is.


– Ennek a szociális ellátásnak a színességét és tarkaságát önök mindennap megtapasztalhatják, hiszen az önkormányzat jóvoltából igen szép költségvetéssel minden szépet és jót tudunk önöknek biztosítani kezdve a báloktól, a különböző rendezvényekig: a múzeumlátogatásokig az intézményben lévő foglalkozásokig, az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényig - zárta beszédét a Tegosz vezetője.


Bundula Csaba alpolgármester miután köszöntötte az ünnepi ebéd résztvevőit, elmondta, hogy az önkormányzat valóban nagyon fontosnak tartja az időskorúak támogatását, de azt hogy mindent megad, azt túlzásnak tartja. Inkább úgy fogalmazna – tette hozzá –, hogy az önkormányzat a körülményeihez, a lehetőségeihez képest, nem csak erkölcsi szempontból tartja nagy becsben a szépkorúakat, hanem valóban olyan támogatást is nyújt, amivel megpróbálja az idősek életét könnyebbé tenni. 


Köszöntő beszédének végén Bundula Csaba alpolgármester jó egészséget, jó életet kívánt az egybegyűlteknek. Az ünnepi ebéd előtt Stefanidu Janula és zenésztársai műsorát hallgathatták meg az idős klub tagjai.


 


 


 


 2017. október 13.