image

Esélyegyenlőségi fórum a hivatalban

Terézváros önkormányzata 2013-ban alkotta meg Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melyet azóta évről-évre felülvizsgálnak, aktualizálnak. A szeptember 14-ei fórumon a kerületi intézmények vezetői, képviselői és az önkormányzat munkatársai ültek egy asztalhoz, s egyeztették álláspontjaikat.

 


Az esélyegyenlőségi programban az önkormányzat azt kérte az intézményektől és partnereitől, hogy vizsgálják meg és érvényesítsék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeiket. Ez megtörtént, a konkrét feladatokról pedig akcióterv és évenként cselekvési ütemtervek készültek.

Dr. Vilics Csilla aljegyző vezette le a fórumot

A most megrendezett fórumon elsőként dr. Vilics Csilla aljegyző ismertette az ülés menetét, majd Simonffy Márta alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket és hangsúlyozta az esélyegyenlőség megteremtésének fontosságát.

Simonffy Márta alpolgármester köszöntötte a fórum résztvevőit

A fórumon ismertetett beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy Terézváros önkormányzata 2016-ban 219 millió forintot költött a segélyekre és támogatásokra, 60-70 fő kapott lehetőséget közfoglalkoztatásra. Bár az önkormányzat már nem fenntartója a kerületben lévő oktatási intézményeknek, számos eszközzel támogatja ezek működését. Tanulmányi ösztöndíjban 2016-ban 13 diák részesült, felsőoktatási ösztöndíjban pedig 63. Az idősek informatikai jártásságának növelése érdekében minden évben kétszer ingyenes tanfolyamok indulnak, tavaly száznegyvenen éltek a lehetőséggel. Az itt élők egészségi állapotának felmérését szolgálják az évente több alkalommal megrendezett ingyenes szűrések, melyeken a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat munkatársai működnek közre. A fogyatékkal élők a TERÉZÉNO-ban naponta 7-18 óra között vehették igénybe a nappali-ellátórendszert.

A fórum résztvevői a beszámolót követően elmúlt évi tapasztalataikat osztották meg egymással és kijelölték az előttük álló feladatokat.2017. szeptember 15.