Kulturális pályázat

TERÉZVÁROSI BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK RÉSZÉRE A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. kulturális pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:


I. a. A pályázó intézményében lezajló helyi kulturális rendezvények megvalósítása.

I. b.Magyarország területén megvalósuló, ünnepkörökhöz, évfordulókhoz kapcsolódó kulturális programok rendezése/látogatása.

Pályázók köre:

- Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék, óvodák, továbbá köznevelési szerződés alapján együttműködő óvoda.

- Terézváros területén működő általános iskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák.

II. Képesség-, illetve készségfejlesztő eszközök, kül- és beltéri játékok, gyermekkönyvek beszerzése.

Pályázók köre:

- Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék, óvodák, továbbá köznevelési szerződés alapján együttműködő óvoda.

A pályázati programok megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 22-től 2018. január 26-ig.

A pályáztató kizárólag az ezen időszak alatt kiállított számlákat fogadja el.

Pályázati feltételek:

 A pályázatokat kizárólag a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. által kiadott pályázati adatlap kitöltésével lehet benyújtani 2 példányban, az intézményvezető eredeti aláírásával ellátva.

 Intézményenként legfeljebb 2 pályázat adható be.

 Minden pályázatot külön adatlapon kell benyújtani. Adatlap letölthető pdf-ben a www.eotvos10.hu oldalon.

 A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 14., csütörtök 16 óra  A pályázatokat az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér titkárságán (II. emelet 214. szoba) lehet leadni, átadás-átvételi elismervény ellenében.

 Azok az intézmények, amelyeknek lezáratlan pályázati elszámolása áll fenn a Zrt. felé, nem kaphatnak új támogatást.

 A pályázati adatlap nem megfelelő, hiányos kitöltése, költségvetés hiánya vagy valótlansága, aláírás hiánya a pályázatból történő automatikus kizárást vonja maga után. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 Külön felhívjuk a figyelmet a valós, a jelenlegi árakat tükröző összegek szerepeltetésére!

 A pályázati adatlapon kérjük röviden, lényegre törően bemutatni a szakmai programot, legfeljebb a bekeretezett részben. Kérjük, a megvalósítandó programok konkrét részleteit (tervezett fellépők, tiszteletdíjak stb.) is írják bele az adatlapba.

 A támogatás összege nem használható fel útiköltségre, élelmiszer és irodaszer vásárlására, közmű- és rezsiköltségre, irodabérleti díjra és munkabérre, valamint olyan kül- és beltéri játékok beszerzésére, amelyekre külön szabályozás vonatkozik.

 A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázók, a./akik a megvalósításhoz saját forrással, más alapítványi vagy szponzori támogatással rendelkeznek, ill. b./akik az intézménybe járó összes diákot/óvodást vagy jelentős hányadukat érintő program megvalósítására pályáznak, c./akik a program fellépőitől szándéknyilatkozatot csatolnak a pályázatukhoz.

 A pályázat keretösszege: 2.000.000 Ft

 A pályázat elszámolása: a pályázati szerződéshez mellékelt elszámoló lapot, a hitelesített számlamásolatokat, valamint a rövid tartalmi értékelést fotóval kiegészítve 1 példányban 2018. január 26-ig az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emelet 214. szobájában kell leadni, átadás-átvételi elismervény ellenében.

A támogatott pályázatok listája megtekinthető 2017. szeptember 21-től az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér honlapján (www.eotvos10.hu/dokumentumok).

A nyertes pályázókkal a Zrt. szerződést köt. További információ: a 322-2886-os telefonszámon Szebellédiné Laczkó Erzsébetnél vagy Böjte Katánál. Budapest, 2017. szeptember 1. Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.2017. szeptember 13.