image

Lakossági fórum a településképről

A képviselő-testülete ez év februárjában döntött a kerület településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítéséről, mégpedig abból a célból, hogy megóvja Terézváros jellegzetes és értékes, világörökségi védelem alatt álló építészeti arculatát és biztosítsa az épített és a természeti környezet egységes védelmét.

 

 


 A Matus István főépítész által vezetett augusztus 10-ikei lakossági fórumra sok érdeklődő kerületi polgár jött el. Részt vett az egyeztetésen Simonffy Márta alpolgármester, aki a felmerült kérdések megválaszolásában is aktívan részt vett. Az önkormányzati képviselők közül Wizer Lászlóné a kerületben lakóktól összegyűjtött kérdésekkel érkezett.

Matus István miután bemutatta munkatársait – Lőrinczy Ádámot, Haszpra Évát és Szenczi Zsófiát, akikkel együtt az egységes településképi rendelettervezet és az arculati kézikönyv elkészítését végezték –, elmondta, hogy az önkormányzati jogszabályt szeptember végéig kell megalkotnia a képviselő-testületnek, mégpedig egy 2016-ban hozott törvény alapján. A lakossági fórum után még egy közigazgatási egyeztetésen is megvitatják a városképi rendelet tervezetét, ezt követően kerül a testület elé.

Matus István elmondta, hogy Terézvárosban – az utcákat, tereket, parkokat is beleértve –1200-1300 ingatlant érint az új, egységes településképi rendelet, ezek nagy része társasház. A házak közül 200 műemlékvédelem alatt, míg 449 ház helyi védelem alatt áll. További 250 házat érint az utcaképi védelem. Vagyis Terézváros házainak több mint fele védett.

A kerület különleges helyzetben van, hiszen az Andrássy út és a mellette lévő zónák fontosságát a Világörökség részeként az UNESCO is elismerte, ami fontos értékmegőrző feladatot ró az önkormányzatra is.

Matus István elmondta, hogy jelenleg az UNESCO vizsgáló testülete ellenőrzést végez világörökségi területen, várhatóan ajánlásokat fog tenni, illetve feltételeket fog megszabni annak érdekében, hogy ne kelljen megszüntetni az Andrássy út világörökségi védettségét.

Az új településképi törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendelet komoly jogosítványokat teremt például az engedély nélkül kihelyezett reklámok szankcionálására, a városképet csúfító jelenség visszaszorítására.

A műemléki védelem a háztulajdonosokra is terheket ró, ugyanakkor, amint azt a főépítész is hangsúlyozta a fórumon, az önkormányzat idén – pályázat útján – 300 millió forinttal járult hozzá a védett társasháza felújításához, és ezt az összeget várhatóan még növelni is fogja a képviselő-testület.

A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóival és az Építészettörténet Tanszékével együttműködve összegyűjtötték házak túlnyomó többségének a múltjára vonatkozó fellelhető dokumentációkat, ezeket várhatóan az önkormányzat internetes honlapján is elhelyezik, mégpedig olyan módon, hogy lehetőség teremtenek a lakóközösség számára arra, hogy kiegészítsék a tartalmát.

Az arculati kézikönyvvel kapcsolatban Matus István elmondta, hogy az főleg ajánlásokat tartalmaz.

 

Az arculati kézikönyv első kötetét viszonylag (5-10 évig) időtálló tartalommal töltik meg, míg a második részben szereplő adatokat folyamatosan lehet majd frissíteni, aktualizálni. Várhatóan nyomtatásban is meg fog jelenni az arculati kézikönyv.

Az építő beruházók számára fontos telekinformációkat is tartalmazza majd a térinformatikai rendszer, így például a beépítési módra, a beépítési mértékre, a színterületi mutatóra, valamint a zöldfelületi mutatóra vonatkozó adatokat is.

Építészeti szempontból három jól megkülönböztethető területre osztották be a kerületet, az elsőbe szinte a teljes kerület beletartozik, a Városligethez közel húzódó villanegyed a második egységes övezet, amelyben talán meglepő módon kevés védett épület van, a harmadik egységes rész pedig a Nyugat Pályaudvar mögötti terület, amely fejlesztési területnek számít. Az önkormányzat eltökélt célja, hogy ezen a területen a fejlesztés során minél nagyobb zöldfelületet nyerjen Terézváros lakossága.

A fórumon megjelent kerületi polgárok a főépítész előadása után kérdezhettek, hozzászólhattak a településképi rendelet tervezetéhez.

Wizer Lászlóné képviselő egyebek mellett például az iránt érdeklődött, hogy a társasházak kapnak-e majd az arculati kézikönyvből, illetve hogy a műemlékvédelem alatt álló házakba lesz-e lehetőség liftet beépíteni az új jogszabály alapján.

Volt aki az iránt érdeklődött, hogy védett házban lévő lakásába beépített műanyagtokos ablak bennmaradhat-e, mi a teendője, ő azt a választ kapta, hogy az önkormányzat nem fogja legalizálni a műanyagtokos ablakokat, előbb-utóbb ki kell cserélni azokat a szabályoknak megfelelő ablakokra. A választ a kérdező egyetértőleg vette tudomásul.

 

A városképet csúfító reklámok is téma volt, itt a főépítész a társasházak és az önkormányzat közös, egyeztetett fellépését szorgalmazta, tekintettel arra, hogy a Kormányhivatalnak van bírságolási joga az engedély nélküli reklámok tekintetében. Ugyanakkor a társasházak, mint tulajdonosok erős jogosítvánnyal léphetnének fel.

Téma volt a légkondicionáló berendezések védett épületekre való felhelyezésének tilalma, meglepő módon a jelenlévők kivétel nélkül egyetértettek az településképi rendelet tervezetében is megerősített szigorú tiltással.

Néhány elhangzott figyelemre méltó javaslat kapcsán Matus István főépítész arra kérte a hozzászólót, hogy írásban is fejtse ki, hogy figyelembe tudják venni, be tudják illeszteni a rendelet képviselő-testület elé kerülő tervezetébe.

Még van mód arra, hogy az esetleg a nyári szabadságra elutazott terézvárosiak is megtegyék észrevételeiket. Az alábbiakban közöljük a Főépítészi és Településfejlesztési Iroda a felhívását:

 

 Szóljon hozzá ön is!

 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 18/2017. (V.31.) rendelet szerint eljárva ezúton hívjuk fel a figyelmét mindazoknak, akik a településképi dokumentumok elkészítésének folyamatában részt kívánnak venni, hogy e témával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket 2017. augusztus 18-ig várjuk írásban a 1067 Budapest, Eötvös u. 3. címre (vagy e-mailen: foepitesz@terezvaros.hu címre).

 

A dokumentumok tervezete letölthető a www.terezvaros.hu honlapról, illetve a Főépítészi és Településfejlesztési Irodán megtekinthető.

 

A véleményezhető anyagok ezen a linken találhatók:

 

http://www.terezvaros.hu/hivatali-ugyintezes/foepiteszi-es-telepulesfejlesztesi-iroda/telepulesrendezesi-eszkozok

 

 

 

 2017. augusztus 11.