image

Tilos a sörbiciklizés Terézvárosban

Egy rendeletmódosítás következtében a jövőben tilos lesz a sörbiciklik használata Terézváros közterületein – egyebek mellett erről döntöttek a képviselők a június 29-ei testületi ülésen.

 


Beerbike: Kitiltották a VI. kerületből


Nagy sajtóérdeklődés előzte meg a képviselő-testület azon döntését, mellyel gyakorlatilag kitiltják az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekről a sörbicikliket. A rendeletmódosítás felvezetőjében a kezdeményező, Hassay Zsófia polgármester emlékeztetett arra, hogy a beerbike-ok mind a lakosságot, mind a kerületben közlekedőket rendkívüli mértékben zavarják. A szolgáltatást igénybe vevők hangoskodása, olykor botrányos viselkedése, a forgalom akadályozása, ellehetetlenítése miatt nagyon sok panasz, bejelentés érkezik a hivatalhoz, illetve közvetlenül a döntéshozókhoz. Az önkormányzat évek óta foglalkozik a problémával, de mára elfogyott a türelem, ezért egy rendeletmódosítással tiltják meg a közterületen a sörbiciklizést.


Ennek betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi. A jogsértőket legfeljebb ötvenezer forintos bírsággal sújthatják a helyszínen, illetve önkormányzati hatósági eljárásban a jegyző - természetes személyeknél százötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél egymillió forintig terjedő összegű - közigazgatási bírságot szabhat ki. A sörbiciklikkel kapcsolatban kialakult helyzet végleges és minden tekintetben megnyugtató megoldása érdekében az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordult, hogy minél előbb egységes, mindenkire kötelező érvényű, a lakosság nyugalmát, a közlekedés rendjét és biztonságát egyaránt garantáló szabályozás jöjjön létre.


A testületi ülésen megjelentek a sörbicikliket üzemeltető cégek képviselői is, akik tulajdonképpen nem vitatták a korlátozás jogosságát. Elismerték, hogy az általuk kínált szolgáltatás "jellegéből adódóan nem tartható normális mederben", így az azzal járó kellemetlenségek egy ponton túl "nem tolerálhatók". E mellett azt kérték, hogy kapjanak írásos tájékoztatást a rendelet módosításáról és megsértésének szankcionálásáról.
Lindmayer Viktor, Nyíri Gábor, Wizer Lászlóné és Hatvani Csaba képviselők
A fák titkos élete


A testületi ülés elején Heltai László képviselő, az LMP terézvárosi csoportja nevében egy-egy könyvvel ajándékozta meg politikus társait. Mint mondta: „A Fák titkos élete lebilincselő könyv fákról, erdőről, a természetes ökológiai közösségek működéséről. Mivel Terézváros jövője nagymértékben függ attól, hogyan bánunk a fákkal, hogyan tudunk együtt élni velük és növelni az egészséges zöldterületeket, ez a könyv igen hasznos lehet mindenkinek, aki a kerület jobbításán dolgozik".


Tanulmánytervek a Hunyadi téri vásárcsarnokról


A leromlott állapotában is megragadó szépségű Hunyadi téri vásárcsarnok felújítására az elmúlt évek felelős gazdálkodása teremtette meg az anyagi fedezetet.


A tervezési munkálatok elkezdésére az aktuális állapotot tényszerűen rögzítő alapdokumentációk elkészítése után kerülhetett sor. Ennek eredményeképpen 2016 őszén elindult és még év vége előtt befejeződött az első ütem, a fejépületek belső tereinek eredeti alaprajz szerinti kialakítása, helyreállítása. Ezen munkálatok a Czigler Győző által tervezett Hunyadi téri vásárcsarnok megtartható eredeti szerkezeteinek stabilizálását szolgálták, hogy díszeivel és funkciójában a felújítás után ismét Közép-Európa egyik legszebb, autentikus és élő műemlék vásárcsarnoka lehessen. A második ütemhez tartozó munkálatok jelenleg is folynak: a fejépületek új, megerősített zárófödémet kapnak és hamarosan indul a tetőrekonstrukció, a fedélszék és a lemezfedés felújítása. A forgalmi, logisztikai kapcsolatok célszerű átalakításával, a lakóépület részek funkcióbővítő helyreállításának megfelelő ütemezésével, egyszerre őrizhetjük meg a műemléket és folytathatjuk azt a hagyományt, ami több mint száz éve a mindennapi élet és egyben a gasztronómia egyik központjává teszi az épületet és környezetét.


Az önkormányzat 2016 őszén felhívást tett közzé tanulmányterv készítésére, s a megadott határidőre három tanulmányterv érkezett be. A képviselők most ezek közül választották ki az egyiket. A következő lépésben az önkormányzat szerződést köthet a készítővel, s így a tervezés a nyár folyamán elkezdődhet, 2017. év végéig pedig a szükséges engedélyek birtokában megindulhat a harmadik és negyedik ütem feladatainak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás. Papp László alpolgármester ismertette a Hunyadi téri vásárcsarnok felújításának aktualitásait


Idén is lesz autómentes nap


2017. szeptember 16-22-e között tizenhatodik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő programsorozatot. Az Európai Unió által meghirdetett rendezvény idei szlogenje: „Közös út, közös jövő”.


Az országos programsorozat az idén is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fő koordinációjában valósul meg. Terézváros önkormányzata hagyományosan résztvevője a Mobilitási Hét eseményeinek; az Autómentes Napon a fővárosi kerületek közül elsőként jelent és jelenik meg saját szervezésű és arculatú környezetvédelmi és közösségi programjaival. Az idei Autómentes Nap kerületi rendezvényeiről (időpontja: 2017. szeptember 16-17., szombat-vasárnap) az elmúlt évekhez hasonlóan, saját költségvetése terhére a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. gondoskodna.


 Bölcsődevezetői pályázat kiírása


 A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjének, Horváth Zoltánnénak vezetői megbízatása 2017. október 31-én lejár, ezért helyére pályázatot írtak ki. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék egészének szakmai és gazdasági irányítása, továbbá az intézmény képviselete. A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2017. november 1-jétől 2022. október 31-éig.


TÉR_KÖZ pályázat


Terézváros képviselő testülete egy korábbi ülésen döntött arról, hogy részt vesz a TÉR_KÖZ 2016 pályázaton a Jókai tér felújításával. A Fővárosi Közgyűlés határozata szerint 200 millió forinttal támogatják Terézváros projektjét.


A következő lépés a VI. kerület és a Fővárosi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötése, melyre a testület felhatalmazta a polgármestert. 


Eladó az Andrássy út 47. szám alatti ingatlan


A palotaperekben szereplő, az előző MSZP-SZDSZ-es vezetés által jogsértő módon, áron alul eladott, majd a bírósági eljárást követően ismét az önkormányzat tulajdonába került Andrássy út 47. számú ingatlanról is tárgyalt a testület.


A döntés értelmében az ingatlan értékesítését nyilvános pályázat keretében nettó 1.190.000.000 forint minimális ajánlati ár megjelölésével hirdetik meg. A pályázati kiírásnak tartalmazni kell minden fontosabb információt (rendezetlen bérleti jogviszonyok, hatályos bérleti szerződések, jelzálogteher, stb.) az ingatlanra vonatkozóan.


 Ellenzék: prostizás után stricizés


A testületi ülés végén, a képviselői kérdések közben Wizer Lászlóné (DK) egykori frakciótársát, Hatvani Csabát (MSZP) szólította fel bocsánatkérésre, mivel az előző alkalommal Hatvani hasonlította prostituáltakhoz két ellenzéki képviselőtársát azt követően, hogy Wizerné és Nyíri Gábor (Együtt) bizottsági pozíciókat fogadott el.
A DK-s politikus így fogalmazott: „Hatvani Csaba képviselőtársam a legutóbbi testületi ülésen egy kicsit azt hiszem, elragadtatta magát, amikor prostituáltnak minősített bennünket. Ha én prostituált vagyok, akkor ő viszont egy strici, hiszen ő futtatott bennünket, mint frakcióvezető.”2017. július 04.