image

Rendőröket, tűzoltókat tüntettek ki

Elismerések és jutalmak átadásával fejezte ki köszönetét a kerületben élők biztonsága felett őrködők egész évi lelkiismeretes és áldozatos munkájáért Terézváros önkormányzata. Az  Eötvös10-ben megtartott, fogadással egybekötött ünnepségen az önkormányzat által alapított Szent György-díjat kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Böőr Krisztián rendőr százados, a Szent Flórián-díjat pedig Stuhár János Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester vehette át.


Az április 20-ai eseményen az önkormányzat vezetőin, képviselőin kívül részt vett Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, dr. Kecskés Tamás, a VI. kerület rendőrkapitánya, valamint Lindmayer Viktor, a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) elnöke.

Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere köszöntőbeszédében hangsúlyozta: az önkormányzat négy évvel ezelőtt döntött arról, hogy a VI. kerületi rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítők rendvédelmi munkájának elismerésére önálló helyi kitüntetést alapít. Két esztendeje pedig a Szent Flórián-díj megalapításával az önkormányzat a Terézvárosban katasztrófavédelmi tevékenységet végző tűzoltók teljesítményét értékelni és honorálni tudja.

Terézváros polgármestere köszöntötte az ünnepelteket

Mint mondta, örömtelinek és fontosnak tartja, hogy van egy olyan nap, amikor az egész éves megfeszített szolgálatot rövid időre megszakítva, ünnepi keretek között számba veszik az elért eredményeket és kiemelik az arra méltónak bizonyult egyéni teljesítményeket.

Hassay Zsófia elismerően szólt az elmúlt hetekben, napokban zajló tüntetések kapcsán a rendőrség szakmai helytállásról. Mint mondta, a terézvárosiak féltik a városrész korábbi megszokott nyugalmát, lakossági bejelentések, megkeresések sora jelzi, egyáltalán nem örülnek annak, hogy a kerület legforgalmasabb útjai a tiltakozók vonulási útvonalává váltak. Az események kapcsán ugyanakkor rendkívülinek nevezte, hogy mind az itt élők, mind a média képviselői politikai beállítottságuktól függetlenül, kivétel nélkül példaértékűnek nyilvánították a rendőrök higgadt, a történésekre minden pillanatban arányos reagálását, szakmai teljesítményét.

Mint fogalmazott, nincs mód arra, hogy részletesen felsorolja a rendőrség éves munkájának, valamint a rendőrség és az önkormányzat együttműködősének minden fontos momentumát. Ez utóbbit illetően azonban kiemelte, a kerület vezetése fontos feladatának tartja, hogy a gondjaira bízott lakosság biztonságáért dolgozó rendőrök munkáját – az évi 110 millió forintos támogatáson túl is – minden rendelkezésére álló eszközzel segítse. Példaként említette, hogy a rendőrség munkatársainak lakhatási gondját enyhítendő az önkormányzat egyik ingatlanában néhány hónappal ezelőtt egy öt fő befogadására alkalmas, szolgálati bérlakást alakított ki, és bocsátott rendelkezésükre. Arról is beszámolt, hogy a közeljövőben – az önkormányzatok között az országban elsőként ­– egy környezetbarát Nissan gyártmányú elektromos autót adnak át a helyi rendőrkapitányságnak.

A polgármester örvendetesnek nevezte, hogy a Szent Flórián oltalma alatt álló terézvárosi katasztrófavédők, tűzoltók munkája során az előző esztendőben nem következett be olyan tragikus eset, amely az országos napilapok címlapjára került volna. Az év minden napján a mentések, a közlekedési balesetek során teljesített szolgálat, a lakástüzek oltása, a természeti és viharkárok elhárítása tiszteletre méltó és hatalmas teljesítmény. Köszönetét fejezte ki, hogy önnön testi épségük kockáztatása árán is megvédik az itt lakók életét, vagyonát.

Beszédének végén Hassay Zsófia megköszönte a kerület rendőreinek, tűzoltóinak színvonalas és eredményes munkáját.  

A polgármesteri köszöntőt követően került sor a díjak és jutalmak átadására.

A Szent Flórián-díjat idén Stuhár János Zoltán főtörzsőrmester érdemelte ki

Elhivatott, szakmája iránt elkötelezett, példás szorgalommal végzett munkája elismeréseként a Szent Flórián-díjat idén Stuhár János Zoltán főtörzsőrmester vehette át Terézváros polgármesterétől és Varga Ferenc dandártábornoktól.  

Lelkiismeretes, fegyelmezett, magas színvonalon végzett munkájáért Böőr Krisztiánnak a Szent György-díjat Hassay Zsófia és Kecskés Tamás rendőrkapitány adta át

Az önkormányzat és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 52 kerületben szolgálatot teljesítő rendőrt, 17 tűzoltót, katasztrófavédelmi munkatársat részesített jutalomban.

Elsőként Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője gratulált azoknak a rendőröknek és bajtársainak, akik elismerést vehettek át.

Varga Ferenc elismeréssel szólt bajtársai teljesítményéről

A dandártábornok köszönetét fejezte ki a terézvárosi önkormányzatnak azért a figyelemért és megbecsülésért, amelyben a rendvédelmi szervek dolgozóit részesítik. Hangsúlyozta: büszke valamennyi bajtársára, aki a nap 24 órájában szolgálja Terézváros és az itt élők biztonságát. Az elismerések átadásán túl, munkatársainak jó teljesítményét igazolja, hogy a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs a közelmúltban elnyerte „Az év katasztrófavédelmi őrse” kitüntető címet.

Bucsek Gábor, budapesti rendőrfőkapitány örömének adott hangot, hogy a Szent György nap módot ad arra, hogy a rendőri munka a figyelem középpontjába kerüljön.

Budapest rendőrfőkapitánya köszönetet mondott az önkormányzatnak és az elismerést kiérdemlő kollégáinak

A vezérőrnagy példaértékűnek nevezte azt a támogatást, amelyet a terézvárosi önkormányzat biztosít rendőreinek.  Az állomány jelenlévő tagjaihoz intézve szavaiban úgy fogalmazott: egy olyan önkormányzat áll önök mögött, amely nemcsak a rendőrség napja alkalmából, hanem az év mindennapján figyel a rendőrökre és azt nézi, miben tudna segítségükre lenni. Mint fogalmazott: akkor működik jól Budapest, akkor lehet jó a főváros közbiztonsága, ha az önkormányzatok, a rendvédelmi szervek összefognak.  

A terézvárosi rendőrkapitány az elnyert bizalom  megtartásának fontosságáról beszélt

Dr. Kecskés Tamás, Terézváros rendőrkapitánya az előtte szólókhoz hasonlóan megköszönte az önkormányzatnak a részükre adott, évről-évre újabb és újabb elemekkel gyarapodó anyagi és erkölcsi támogatást. A szoros együttműködés, a folyamatos segítségnyújtás egyértelműen kifejezi, hogy az önkormányzat vezetői nagyra értékelik azt a teljesítményt, melyet a rendőrök munkavégzésük során  nyújtanak.  

Nagy sikert arattak és jó hangulatot teremtettek az ütősök

Ahogyan minden évben, úgy idén is gondoskodott az önkormányzat arról, hogy a kitüntetett rendőrök és tűzoltók a vendéglátás mellé színvonalas kulturális produkciót is kapjanak ajándékba. A beszédeket követően az Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes lépett színpadra.

 2017. április 20.