image

Fórum az arculati kézikönyvről

Lakossági fórumot tartottak március 14-én délután a polgármesteri hivatalban a készülő településképi arculati kézikönyvről, illetve a településképi rendeletről.

 


Az Eötvös utcai épületben Matus István főépítész és kollégái, valamint Simonffy Márta alpolgármester fogadták az érdeklődőket. Mint megtudtuk, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének folyamatába a lakosságot is bevonja az önkormányzat. A két dokumentum elkészítésének célja Terézváros jellegzetes és értékes, világörökségi védelem alatt álló építészeti arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelmének biztosítása. A téma iránt érdeklődők, s mindazok, akik a településképi dokumentumok elkészítésének folyamatában részt kívánnak venni, a témával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket írásban is eljuttathatják az illetékesekhez, illetve lakossági fórumon kapnak információkat az aktualitásokról.

A fórum résztvevőit elsőként Simonffy Márta alpolgármester köszöntötte

Simonffy Márta alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy ő egyetemi évei alatt tapasztalhatta meg, hogy az építészek és a képzőművészek milyen jól együtt tudnak működni, kollegiális viszony volt közöttük, így ő maga is rendkívül fontosnak tartja az építészeti örökség védelmét. Mint kihangsúlyozta: „ A most zajló munka során elengedhetetlen a közös gondolkodás, az önkormányzat és a lakosok, az itt dolgozó vállalkozók együttműködése mindannyiunk érdeke.”

A következőkben Matus István, Terézváros főépítésze részletesen és kivetítővel illusztrálva mutatta be a jelenlévőknek a térinformatikai rendszert, mely számos, hasznos információt tartalmaz. Emlékeztetett arra is, hogy világörökségi területet is magában foglaló kerületünkben az önkormányzat és a Műegyetem együttműködésének köszönhetően mérik fel az épületeket a védettséget illetően. Minden fontos adatot rögzítenek, épületre szabottan írják össze, milyen értékek találhatóak adott helyen, s azok milyen állapotban vannak.

Matus István főépítész kivetítővel illusztrálta az elmondottakat

A térinformatikai rendszerről kiderült, hogy abban minden szükséges adat (közművek, fakataszter, védettség) szerepel, a szabályozási terv pedig tartalmazza, hol mit lehet, illetve mit nem lehet építeni, bontani. Az ajánlásokat az ugyancsak most készülő arculati kézikönyvben találják majd az érintettek. A tájékoztató végén a főépítész egy konkrét példán keresztül mutatott be egy jelenleg egyedi védettség alatt álló épületet a most rendelkezésre álló eszközökkel.2017. március 16.