image

Március idusát ünnepeltük

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek március 14-én délután, a Jókai-szobornál a terézvárosi polgárok. Ünnepi beszédet mondott Hassay Zsófia polgármester.

 

 


 

Kinek szél a hite, tömlöc az országa – hallhattuk a szónoktól a magyar közmondást, amely felidézi március idusának üzenetét.

Hassay Zsófia beszéde elején elmondta: a reformkorban kezdődött az a csodálatos eszmei, politikai kulturális és jogi küzdelem, ami a korszerű és önálló Magyarország megteremtését tűzte ki célul.

A magyarság joga és örök feladata, hogy ne kényszerüljön választani a modernizáció, a biztonság és a jólét, illetve a nemzeti önrendelkezés között – hangsúlyozta a szónok.

Felidézte az 1848-as áprilisi törvényeket, amelyek rögzítették a társadalmi haladás és a függetlenség alapelveit.


Az ünnepségen Hassay Zsófia polgármester mondott beszédet

Közös lett a teherviselés, az örökváltság révén földhöz juthatott a jobbágy, eltörlődött az ősiség, átalakult a honvédelmi rendszer, kitágultak a politikai, a nemzetiségi és felekezeti jogok, létrejött a népképviselet, felállt a felelős magyar minisztérium” – emelte ki a legfontosabb vívmányokat Hassay Zsófia. Mai kifejezéssel élve „valódi rendszerváltásnak” nevezte ezt „a feudalizmusból, gyarmati létből, elnyomásból kivezető utat, ami fényes győzelmét a reformországgyűlésen tanúsított kiállásoknak, az Európán végigsöprő forradalmi hullámnak és a márciusi ifjak lendületének köszönhette”.

Arany Jánost idézve a polgármester hangsúlyozta: „A mi forradalmunk nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe. Ezrek meg ezrek csoportoztak össze Isten ege alá, s egy szívvel, egy szájjal mondták Petőfi után, az eskü szavait”.

Hassay Zsófia a hallgatóságnak elmondta, hogy a terézvárosi megemlékezéssel egy időben zajlik Nyergestetőn az 1848-49-es szabadságharc legutolsó, székelyföldi csatájának helyszínén is az ünnepi megemlékezés, Kézdivásárhelyen, a Nyergestetői Hősi Emlékoszlopnál koszorúz a terézvárosi delegáció is.


A Bajza utcai iskola diákjainak műsora színesítette a programot

Az ottani ütközetben egy maroknyi, szülőföldjéhez ragaszkodó székely hazafi védte a hazát a sokszoros túlerőben lévő osztrák és orosz sereggel szemben. Az egyenlőtlen küzdelemben sokáig kitartó székelyek végül árulás következtében buktak el. Osztályrészük a hősi halál lett, földi maradványaikat a fenyvesben ásott tömegsír őrzi. Ma élő leszármazottaik, tízen- és huszonéves fiatalok őszinte meghatottsággal, erős hittel, megfogalmazott szónoklatokkal tesznek tanúságot a megmaradás és a hazaszeretet mellett” – mondta a polgármester.

Élővé kell tenni a megemlékezést, erőt kell merítenünk őseink tisztánlátásából, akaratából és bátorságából, meg kell mutatnunk az összetartozásunkat.

A jogokat nem elég kiharcolni, hanem azokat őrizni továbbvinni is tudni kell” – hangsúlyozta Hassay Zsófia, aki beszéde végén Deák Ferenc korabeli igazságügy-miniszter igen rövid, híres szónoklatát idézte, amit Deák imádságként mondott el, és így hangzott: „Éljen a haza!”


Papp László alpolgármester, Hassay Zsófia polgármester és Simonffy Márta alpolgármester

Hassay Zsófia ünnepi megemlékezése után a Bajza Utcai Általános Iskola 4. c. osztályos tanulói töltötték meg a színpadként szolgáló széles járdát és adták elő „Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek” című zenés, táncos színdarabjukat, amely felidézte a 48-as magyar forradalom legfontosabb mozzanatait. Közreműködött Nagy Albert és zenekara.

A terézvárosiak minden év március idusán Jókai Mór szobránál gyűlnek össze, hogy felidézzék a forradalom jeles eseményeit, megünnepeljék március 15-ét. Ez a nap Jókai életében is mérföldkő volt, mely írói munkásságát és emberi, politikai kiállását hátralévő életére szólóan meghatározta. Jókai részt vett a sajtószabadság kivívásban, ő szövegezte meg és hirdette ki a Pilvaxban a szabadságot, függetlenséget szerető magyarokra mind a mai napig nagy hatást gyakorló 12 pontot. 2017. március 14.