image

Költségvetés: Felelős gazdálkodás

Terézváros képviselő-testülete február 23-án megtartott ülésén elfogadta a 2017-es esztendő költségvetését. A számokból kiderült, a kerületben idén rekordösszegű fejlesztések valósulnak meg, javul a lakosság életminősége. Az önkormányzat céljait adósságmentesen, hitelkeret nélkül, saját erőből valósítja meg, oktatási, szociális, egészségügyi intézményeit biztonsággal működteti.

 


Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere a költségvetésről szólva rövid bevezetőjében elmondta, a képviselők előtt fekvő dokumentum egyértelműen igazolja, hogy a következetes, fegyelmezett és felelős gazdálkodás meghozta gyümölcsét. A polgármester Terézváros fejlődését tükröző, a lakosság számára előnyös változások sokaságát, a meglévő támogatások bővítését, új juttatások bevezetését tartalmazó költségvetés elfogadását ünnepi pillanatnak nevezte.

A költségvetésről szóló napirend előadójaként Papp László alpolgármester hangsúlyozta: a számok pontosan jelzik, hogy Terézváros jelene és jövője biztonságban van, a lakosság számára is sok jó hírt jelentő, kedvező változást tartalmaz. A büdzsé nemcsak az idei beruházásokat, de az elkövetkező évek fejlesztéseit is megalapozza.

Az önkormányzat 2017-ben a rászorultsági elv alapján járó szociális jellegű támogatások esetében a jogosultsági határok – a nyugdíjminimum 50 százalékával történő – emelésével szélesíti a hozzáférhetőséget. Növekedett a lakhatási- és a fűtéstámogatás havi összege.  E mellett új, alanyi jogon járó támogatásokkal bővül a meglévő juttatások köre. Az önkormányzat 2017-től gyermekenként 3500 forintos iskolaszer-vásárlási támogatással, a házasságkötésre bejelentkezett fiatalok részére jegyes-csomaggal, a terézvárosi újszülöttek részére pedig ajándékcsomaggal kedveskedik.

A költségvetés tartalmazza a fiatalok és idősebbek által egyaránt kedvelt egészségmegőrző programok, ingyenes lakossági tanfolyamok fedezetét is. 

A terézvárosi önkormányzat a 2016-os évi összegnél is százmilliókkal több pénzt fordít beruházásokra, felújításokra. Az idei fejlesztések összege meghaladja az egymilliárd forintot is.

 

Papp László alpolgármester: "A számok pontosan jelzik, hogy Terézváros jelene és jövője biztonságban van"

A felújítások sorában a Hunyadi téri vásárcsarnok teljes körű rekonstrukciójának erre az esztendőre tervezett szakaszának lebonyolítása, valamint a 2018-as ütem előkészítése jelenti a legnagyobb kihívást.

Az oktatási-nevelési intézmények nagyobb léptékű felújítása, korszerűsítése során megújul a Fasori Kicsinyek Óvoda játszóudvara, sor kerül a külső nyílászárók cseréjére, és a társasházi tulajdonosokkal együttműködve az óvodának helyet adó villaépület homlokzata is visszanyerheti eredeti szépségét. A Kincseskert Óvoda is új nyílászárókat kap, valamint a lift megépítésével a nevelési tanácsadó is könnyebben megközelíthetővé válik.

Megkezdődik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének és az orvosi rendelők felújítási programja. Ezenkívül nagyon jelentős nagyságrendű, mintegy 65 millió forintos orvostechnikai, diagnosztikai eszköz vásárlásra is sor kerül.

Idén megemelt, 370 millió forintos keretösszegű támogatásra pályázhatnak az épületeik felújítására vállalkozó társasházak. Minden sikeresen pályázó társasházat kedvezően érinti az az új szabály, hogy amennyiben a visszatérítendő részt 3 év alatt kifizetik, úgy a vissza nem térítendő rész 20 százalékról 30 százalékra emelkedik.

Az önkormányzat költségvetésében nagy hangsúlyt helyez nemcsak az intézmények, hanem az ott dolgozók és tanulók támogatására, elismerésére is. A dolgozók részére – a korábbi béren kívüli juttatások keretösszegének megtartása mellett – változatlanul lehetőséget biztosít a jól teljesítő közalkalmazottak és köztisztviselők elismerésére. Megbecsülésének kifejezéseként az önkormányzat a közalkalmazottak illetve a pedagógus életpálya modellben érintett munkatársak számára határozott idejű munkáltatói bérkiegészítést vezet be – január elsejétől visszamenőleges hatállyal –, amelynek összege – képesítéstől függően – 10 ezertől 30 ezer forintig terjed.

Terézváros idei költségvetésében  is érvényesülnek a „jó gazda” módjára történő gondolkodás, gondoskodás jellemzői. Az önkormányzat a saját bevételeinek emelését továbbra sem a lakosság vagy a vállalkozások terheinek növelésével képzeli el, hanem jobb munkaszervezéssel, hatékonyabb és gyakoribb ellenőrzésekkel, nagyobb pályázati aktivitással, jövedelmezőbb befektetésekkel törekszik magasabb bevételek elérésére.

Az idei költségvetés egyértelműen igazolja, hogy vagyonfelélés nélkül is lehet sikeresen, Terézváros és az itt élők javát szolgálva gazdálkodni.

 

 

 2017. február 27.