image

Múltidézésre építenek a vádlottakat képviselő ügyvédek

Február 8-án sokszor csak a 14 vádlott jelenléte volt a biztosíték arra, hogy a hallgatóság valóban az Andrássy út 47. eladása miatt indított büntetőper tárgyalására ült be. A bíróság, a védőügyvédek és a vádlottak kérdései ugyanis a 2004-ben történtek helyett többségében az 1998–2002-es önkormányzati ciklus ingatlanértékesítési gyakorlatára irányultak. Tanúként – több mint öt órán keresztül – Hassay Zsófia jelenlegi polgármester is válaszolt.


Ezt megelőzően a bíróság Gubicza Gyula tanút hallgatta meg, aki többek között az Andrássy út 47. szám alatti ingatlan értékbecslését készítette. A 20 éve a szakmájában dolgozó Gubicza Gyula 2000-ben végzett el egy középfokú, míg 2003-ban egy felsőfokú ingatlanbecslési tanfolyamot, így nyilván nagyon örült annak, hogy rátermettségét rögtön nagy értékű, műemlékvédelem alatt álló épületeken bizonyíthatta.

Gubicza Gyula, a Dollar Land Kft. munkatársa 2003-ban egy Aradi utcában lévő épülettel kezdte terézvárosi pályafutását, 2004 februárjában pedig már ő volt a felelőse az Andrássy út 47. szám alatt lévő ingatlan értékbecslésének.

Vallomásában hangsúlyozta, hogy az Andrássy út 47. számú épület értékbecslésében fontos kiindulópont volt, hogy a hasonló Andrássy úti ingatlaneladásokat nem regisztrálták, így kénytelenek voltak úgy levezetni a számításokat, hogy az össznégyzetmétert szorozták fel a 2003-ban érvényes négyzetméterárakkal, és figyelembe vették a nehezítő körülményeket is. Gubicza Gyula állítása szerint ugyanis nagyon nehéz értékesíteni a világörökség részét képező Andrássy úton egy 2770 négyzetméteres, 124 éves, műemlékvédelem alatt álló épületet, amelynek a műszaki állapota csupán a 36 százalékot üti meg. Éppen ezért az ingatlanbecslő 75-80 százalékos értékcsökkenéssel számolva 140 millió forintra taksálta lakott állapotában az Andrássy út 47. szám alatti épületet. Dr. Tóth Erzsébet, a tárgyalást vezető bírónő érdekességképpen elmondta, hogy egyes szakértők szerint jóval alacsonyabb, 45-60 százalékos értékcsökkenéssel kellett volna számolni. Gubicza Gyula a ház kiürítésével, valamint a felújítási kötelezettséggel indokolta magas százalékait, a bírónő további kérdésére azonban elismerte, hogy lett volna ugyan jelentősége az épületben akkor még megtalálható kovácsoltvas tárgyaknak és a csillárnak az ingatlanbecslés végösszegében, ezekkel az ingóságokkal azonban nem foglalkozott, mivel ez meghaladta az ő hatáskörét. Dr. Gila Pál, a terézvárosi önkormányzat ügyvédjének kérdésére pedig az is kiderült, Gubicza Gyula nem tartja logikusnak, hogy az Ennet Kft. 2008-ban, 4 évvel az adásvétel után plusz 195 millió forintot ajánlott fel az Andrássy út 47. vételárának kiegészítéseként. Más kérdés, hogy ez valójában így történt.

dr. Gila Pál
Dr. Gila Pál, az önkormányzat sértetti jogi képviselője elsősorban az értékbecslőt faggatta

Ezek után nem csoda, hogy a vádlottak meglehetősen felfokozott hangulatban várták Hassay Zsófia tanúként tett vallomását. Terézváros polgármestere dr. Bíró Piroska ügyésznő kérdésére elmondta, hogy megítélése szerint 2004-ben kirívóan nagy számban értékesített az akkori önkormányzat ad hoc jelleggel nagy értékű ingatlanokat, sokszor az államháztartási törvény passzusaival ellentétesen. Hassay Zsófia – aki 2004-ben ellenzéki önkormányzati képviselő volt – hangsúlyozta, hogy az Andrássy út 47. számú ingatlan előterjesztésével kapcsolatban is számos aggály merült fel benne és frakciójának tagjaiban, valamint a polgármesteri hivatal tulajdonosi főosztályán is. Az akkori ellenzéki képviselők például nem kaptak választ arra, hogy miért nem pályáztatás útján értékesítették az ingatlant, volt-e az önkormányzat felé tartozása az Ennet Kft.-nek, miért kellett „kifárasztásos technikával”, az éjszakába nyúló testületi ülésen a napirendek vége felé tárgyalni egy ilyen volumenű ingatlanértékesítést, és hogy érkezett-e egyáltalán bármilyen más ajánlat az épület megvásárlására.

A polgármester asszony arra is felhívta a bíróság figyelmét, hogy míg a 2004 júniusában született előterjesztésben még három feltételhez – bérlők kiköltöztetése, műemlékvédelmi felújítás és a vételár kifizetése – kötötték az Andrássy út 47. tulajdonjogának átadását, addig 2004 októberében már csak egyetlen kikötés maradt. A módosításból az derül ki, hogy a lakók elhelyezése és az épület rekonstrukciója már nem volt olyan fontos az önkormányzat akkori vezetésének. Még szerencse, hogy legalább a vételárat kifizettették az Ennet Kft.-vel.

A védőügyvédek eddig nem tapasztalt kollektív aktivitásából sejteni lehetett, hogy a tanú kínos témákat feszegetett, így kérdéseik rendre az 1998-2002 közötti, Farkas György volt fideszes polgármester által vezetett önkormányzati ciklus ingatlanértékesítési gyakorlatára irányultak.

Hassay Zsófia
Hassay Zsófia polgármestert tanúként hallgatta meg a bíróság, vallomása több mint öt órán keresztül tartott. (A vádlottak nem járultak hozzá ahhoz, hogy a fényképen szerepeljenek, ezért kitakartuk őket.)

Az emlékek felidézése során számos dokumentum került elő, például a 2001. április 14-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve. Eszerint Fürst György és dr. Kékesi Tibor volt szocialista képviselők kérését – miszerint liciten értékesítsék a Király utca 26. számú ingatlant – a testület leszavazta. Ez annyira fájó pont lehetett a képviselők életében, hogy – 2002 és 2010 között, amikor ők voltak hatalmon – sok esetben messzire elkerülték a pályáztatás intézményét.

Hassay Zsófia felvetésére, amely szerint furcsa módon csak két aláírás – Fürst Györgyé és dr. Varga Tamás László akkori aljegyzőé – szerepelt az ominózus előterjesztésen, a mindig felkészült Tóth György Kálmán VII. rendű vádlott ügyvédje rögtön elő is kapott egy 2001-es előterjesztést, hogy jól megmutassa, szerinte Farkas György ideje alatt is csak ketten írták alá az ingatlanok eladásáról szóló előterjesztést. A „bezzegakció” erős kezdése kritikán aluli véget ért: dr. Tóth Erzsébet és Hassay Zsófia ugyanis az ügyvéd szeme láttára számolta össze az előterjesztésen szereplő négy aláírást. A vádlottak észrevételei közül említésre méltó volt Fürst György hozzászólása, aki felhívta Hassay Zsófia figyelmét arra, képviselőként az önkormányzati törvény szerint nemcsak lehetősége, hanem kötelessége lett volna utánajárni annak, hogy ha a munkája során valamilyen jogszerűtlenséget észlel. A tanú elmondása szerint ez így is történt, hiszen a frakció ügyvédhez fordult az ügyben. A vádlott és a tanú emellett az önkormányzati vagyonrendelet értelmezéséről is érdekes vitát folytatott.

Verók István pedig Hassay Zsófia szemébe nézve olvasta fel azt a 2002-ben önkormányzati pénzen rendelt igazságügyi szakértői vizsgálatot, amely szerint a Farkas György vezette ciklusban 10 milliárdos vagyonveszteség érte Terézvárost, az önkormányzat hitelállománya pedig négy év alatt az ötszörösére nőtt. A jelenlegi polgármester ezeket az állításokat – csakúgy mint a múltban már többször – a bíróság előtt is határozottan cáfolta.

ügyvédek
Ügyvédek (balról jobbra): dr. Buza János Verók Istvánt, dr. Orosz János Fürst Györgyöt, míg dr. Gyene Bálint dr. Kékesi Tibort védi.

A vádlottak a hétfői és a szerdai tárgyalási napokon – érthetetlen okokból – olyannyira nyeregben érezték magukat, hogy gyakorlatilag végig beszélgettek a tanúk vallomása alatt, sőt előfordult, hogy hangosan kommentálták is a hallottakat. A bírónő hiába hívta fel Verókék figyelmét arra, hogy fegyelmezetlenek, és nem a parlamentben vagy az önkormányzatban, hanem egy tárgyaláson ülnek. Ez az intelem azonban nem nagyon hatotta meg őket.

A tárgyalás március 26-án folytatódik a további tanúk meghallgatásával.


Hampl Márta / Fotó: Steindl Gabriella

 

A tárgyalás ötödik napja, 2012. február 6.

A tárgyalás negyedik napja, 2011. december 14.

A tárgyalás harmadik napja, 2011. december 12.

A tárgyalás második napja, 2011. december 7.

A tárgyalás első napja, 2011. december 5.

Cimkék: Andrássy 47. | bíróság | büntetőper
2012. augusztus 21.