image

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Október 24-én tartotta meg az önkormányzat az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben a közmeghallgatást, amelyen az állampolgárok közérdekű kérdéseket tehettek fel, illetve közérdekű javaslatokat tehettek. Az ilyen jellegű fórum célja a lakosság közvetlen bevonása az önkormányzati feladatok meghatározásába, valamint ezek végrehajtásába.


Az ülés kezdetén Hassay Zsófia polgármester ismertette az elmúlt egy év eseményeit. Beszédében kitért a takarékosság jegyében tett lépésekre és intézkedésekre. Elmondta, hogy az Andrássy út 21. és 47. számú ingatlanok visszakerültek az önkormányzat tulajdonába, de mivel birtokon belül a vevő van, sokmilliós kár érte az önkormányzatot. A puritán gazdálkodás jegyében megszüntette az önkormányzat a tanácsadói szerződéseket, a megbízási szerződések számát pedig minimálisra csökkentette. 24 órássá tette viszont a közterület-felügyeletet a szórakozóhelyek környékén előforduló randalírozások miatt.

Szeptember 16-tól az önkormányzat köztisztasági cége végzi a dogboxok ürítését, november 1-jétől pedig ez a cég veszi át a parkfenntartást is. A költségvetés egyensúlyához nagyon fontos volt a parkolási rendszer átvétele a Centrum Kft.-től, a Hunyadi tér problémájára pedig a megoldás a körbekerítés lesz, állandó közterület-felügyelet mellett. Az esélyegyenlőségi program keretében ingyenes tanfolyamokon vehetnek részt a kerületben élő idősebbek és középiskolások, de a szegény sorsú, rászoruló embereket a Szolidaritási Központon keresztül is segíti az önkormányzat. A hagyományos kitüntetések átadása mellett a képviselő-testület megalapította a Terézváros sportolója díjat. Hosszú és komoly harc után lezárult a Tűzraktér-ügy, a bíróság ugyanis az önkormányzatnak adott igazat.

Egy évvel ezelőtt a testület úgy határozott, hogy nem szeretne a rászorulók között szubjektív alapon dönteni, ezért nyilvános pályázat útján hirdeti meg 13 önkormányzati bérlakását, mert így sokkal igazságosabb. A társasház-felújítási pályázatoknál pedig előtérbe kerülnek azok a társasházak, amelyek felújítását a beruházó félbehagyta, és az életveszély elhárítása szükséges.

Óvári Gyula gazdasági ügyekért felelős alpolgármester emlékeztetett, hogy az új vezetés 1,4 milliárdos folyószámlahitel-hiánnyal vette át a kerület irányítását egy évvel ezelőtt, de a jelenlegi városvezetés ilyen gazdasági helyzetben is biztosítani tudta az intézmények fenntartását. A közterület-felügyelet megerősítésére 150 millió, a rendőrségnek a térfigyelőkamera-rendszer működtetésére 80 millió, a dunabogdányi gyermeküdülő felújításának befejezéséhez 16 millió, a szociális élelmiszerosztásra 5 millió, a karácsonyi csomagokra pedig 18 millió forintot biztosított az önkormányzat. Arra biztatta a társasházakat, hogy életveszély esetén feltétlenül pályázzanak az épület felújítására. A témához kapcsolódóan Óvári Gyula válaszolt két lakossági kérdésre, amelyek az Andrássy út 72. számú ház sorsának alakulását firtatták. Elmondta: folynak a tárgyalások a befektetővel, és az önkormányzat arra törekszik, hogy a vállalkozót bevonja a ház rendbetételébe. (Az Andrássy út 72. számú házon tulajdonképpen nincs tető, mert a befektető félbehagyta a munkát.)

Az alpolgármester beszélt a bevételi lehetőségekről is: a parkolás saját kézbe vételétől az önkormányzat az idén 250 millió, jövőre 500 millió forint nyereségre számít, az idegenforgalmi adó kivetésével pedig 200-230 millió forint folyhat be a kasszába.

Simonffy Márta kultúráért felelős alpolgármester a terézvárosi rendezvényekről számolt be. Az autómentes napon a Duna-stratégia fontosságát hangsúlyozta az önkormányzat, a rendezvényhez pedig egy magyar tulajdonú kft. ingyenesen biztosította a Sissy hajót és a mobil focipályát. A szeptember 3-i, Operaház előtti Liszt-hangverseny bebizonyította, hogy a magas kultúrának sikere lehet. Az alpolgármester véleménye szerint a kultúrára muszáj költeni, az Andrássy út, az Opera, a Zeneakadémia jelenléte a kerületben erre kötelez. Szent Teréz napján a Teréz-templomban orgonahangverseny volt a Zeneakadémia, a plébánia és Zoltán atya, valamint az önkormányzat szervezésében.

Simonffy Márta kitért arra is, hogy sokkal több a gyerek a kerületben, mint a korábbi években, és reményét fejezte ki, hogy itt járnak majd óvodába és iskolába is. A Terézvárosban dolgozó orvosok pedig véleménye szerint magas színvonalon végzik a munkájukat.

Bundula Csaba alpolgármesterhez négy különböző terület tartozik: a vagyon- és lakásügyek, a jogi terület, a rendőrséggel történő kapcsolattartás és a tájékoztatás. Az alpolgármester beszámolt róla, hogy a vagyongazdálkodási politikát új alapokra kellett helyezni: a jelenlegi vezetés az eladás helyett a bérbeadást szorgalmazza, és ha nincs más mód, csak akkor ad el ingatlant. A fogadóórákon sokan keresik meg azzal, hogy lakást szeretnének, ezért a következő hónapokban az önkormányzat újabb szociális bérlakáspályázatot hirdet, miután folyamatosan ürülnek ki lakások.

Tavaly októberben szembesült azzal a jelenlegi városvezetés, hogy 6-8 ügyvéd dolgozott korábban az önkormányzatnak. Most egy ügyvéd foglalkozik az ingatlanügyekkel, egy másik a megbízási szerződéseket vizsgálja, s van, aki a korábbi ügyeket viszi tovább. Az ingatlanügyekkel kapcsolatban az az álláspont, hogy tárgyalásokat kell folytatni és az ügyeket le kell zárni.

A rendőrséggel folyamatos a kapcsolattartás, erre például a sajnálatos West-Balkán-tragédia vagy az Amsterdam Shop bezárása is okot ad. Konzultációkat folytat az önkormányzat, hogy a közbiztonság hatékony legyen.

A Terézváros újság korábban pártkiadvány volt, most új formában és tartalommal jelentkezik, amelyben a jelenlegi ellenzékiek is elmondhatják véleményüket. Az önkormányzat honlapja komoly változásokon ment keresztül: míg korábban csak a kabaréműsorokat lehetett megtalálni rajta, most naponta frissülnek a hírek.

Hatvani Csaba MSZP-s képviselő kért szót, aki úgy fogalmazott: a jelenlegi vezetés azt mondta, változtatni fog, ami meg is történt, de közben volt West-Balkán-tragédia, Hunyadi téri hajléktalanhalál és Amsterdam Shop-ügy. A társasházakat azért adta el a korábbi városvezetés, mert az önkormányzatnak nem volt pénze a felújításokra. Azt állította, hogy mindössze 100 milliós hiány volt az önkormányzat folyószámlakeretén 2010 októberében (Hatvani Csaba ugyanezt megismételte a később megtartott képviselő-testületi ülésen is, ahol a polgármesteri hivatal pénzügyi főosztályának vezetője közölte, hogy téved, és valóban 1,4 milliárd forint volt a hiány a folyószámlán – a szerk.). A mostani vezetés nem köt tanácsadói szerződéseket, az előző ciklusban azonban a teljes terézvárosi zöldfelület megújult. Úgy látja, az Eötvös utca környékén tisztaság van, de a kerület más részein nem.

Két kérdés érkezett az Anker közi állapotok felszámolása érdekében, amelyekre Czuppon Zsolt, a városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottság elnöke adott választ. Elmondta, hogy október 18-án az V., a VI., a VII. kerület és a Fővárosi Önkormányzat részvételével egyeztető tárgyalás zajlott a Gödör Klub ügyében. Véleménye szerint az egyeztetéseket folyamatossá kell tenni, a köztéri szeszesital-fogyasztás ellenőrzésére pedig közös rendőrségi akciókat hajtanak végre. Bizakodásra ad okot, hogy a Gödör Klub szerződése az év végén lejár, és a főváros a terület csendesebb hasznosításában gondolkodik. A másik problémás szórakozóhelyen, az Anker Klubban nem talált a hatóság szabálytalanságot. A képviselő a zaj miatti panaszokat a jegyzőnek kéri eljuttatni a polgármesteri hivatalba. Az előző vezetés a klubnak helyet adó pincerendszert a Tempó Kht.-nak ajándékozta, ez visszaperlés alatt áll. Czuppon Zsolt fontosnak tartja, hogy az útszakasz parkolás céljára visszaadható legyen – ehhez statikai vizsgálat szükséges. A Bajcsy-Zsilinszky út felől lenne érdemes megnyitni a közt, hogy ne legyen az utcában kétoldalú átmenő forgalom.

Az éjszakai zajjal és randalírozással kapcsolatban feltett kérdésre Deák Imre, a jogi bizottság elnöke is válaszolt, aki elmondta: a csendrendelet lényege, hogy az éjszakai nyugalmat biztosítsa. Nincs azonban jogszabály, amely pótolhatná az emberi jólneveltséget. Mindenesetre az önkormányzat 24 órássá tette a közterület-felügyeletet, és a rendőrség is járőrözik éjjel.

A Hunyadi téri piac felújításáról Óvári Gyula elmondta: az önkormányzat nem mond le a felújításról, de most nincs elegendő forrás, 1,5–3 milliárd forintra volna szükség. Hazai és európai uniós pályázatokon is szeretne támogatást szerezni ehhez a vezetés, a tér felújítása azonban jövőre megkezdődik.

Szőke Zoltán, a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. vezetője a köztisztasággal kapcsolatos kérdésekre válaszolva elmondta: a kerület kézi takarítását egész évben végzik a cég munkatársai, a takarítógépek időjárástól függően dolgoznak. 60 ezer négyzetméter a tisztítandó felület nagysága. Novembertől a Liszt Ferenc téri növények gondozása is a kft. feladatai közé tartozik, így reményei szerint tisztább lesz a tér.

Bundula Csaba – Hatvani Csaba felszólalására reagálva – elmondta: felháborítónak és visszataszítónak tartja, hogy az MSZP-s képviselő olyan halálesetekért teszi felelőssé a kerület vezetését, amelyek rajtuk kívül álló okok miatt következtek be, és a tragédiákból próbál politikai hasznot húzni.

Azokra a kérdésekre, amelyek megválaszolására a közmeghallgatás keretei között már nem maradt idő, írásban válaszol a terézvárosi önkormányzat.

Cimkék: közmeghallgatás | Hassay Zsófia | Óvári Gyula | Bundula Csaba | Simonffy Márta
2011. december 07.