Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


37/2018. (II. 15.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 43. § (1), továbbá 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy adásvétel útján meg kívánja szerezni a Budapest VI. kerület Bajza u. 46. 2. em. 2., 28410/0/A/6 hrsz.-ú, 2 szobás, komfortos, 121 m2 területű lakás tulajdonjogát, ezért 48.000.000,-Ft vételáron vételi ajánlatot tesz az ingatlan tulajdonosainak. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat tulajdonosok által történő elfogadását követően az adásvételi szerződés aláírására.


 


Felelős:       Hassay Zsófia polgármester


Határidő:     30 nap