Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


35/2018. (II. 15.)


 


1) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csábiné dr. P. E. vállalkozó háziorvossal (ERIMED Bt.) 2004. június 18-án kötött egészségügyi ellátási szerződést, közös megegyezéssel 2018. március 31-ei hatállyal megszünteti.


 


Felelős:       Hassay Zsófia polgármester


Határidő:     15 nap


 


2) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csábiné dr. P. E. vállalkozó háziorvossal (PAPIRNYIKMED Kft.) 2018. április 1-jei hatállyal feladat-ellátási szerződést köt a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros 11. sz. felnőtt háziorvosi körzetére, az előterjesztés mellékletben szereplő tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


 


Felelős:       Hassay Zsófia polgármester


Határidő:     15 nap