Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


34/2018. (II. 15.)


 


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete dr. F. P. egyéni vállalkozó háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződését az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal 2023. május 31-éig terjedő időre meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


 


Felelős:     Hassay Zsófia polgármester


Határidő:   30 nap