Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


33/2018. (II. 15.)


 


1.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§(1) bekezdése alapján Budapest VI. kerületben működő szavazatszámláló bizottságok tagjaiként és póttagjaiként megválasztja az előterjesztés mellékletében felsorolt választópolgárokat.


 


2.  Felkéri dr. Mogyorósi Sándor jegyzőt, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokat hívja össze eskütétel és oktatás céljából.


 


Felelős:          dr. Mogyorósi Sándor jegyző


Határidő:        folyamatos