Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


31/2018. (II. 15.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 4. 3. em. 11A. szám alatti, 29243/0/A/24 hrsz.-on nyilvántartott, 49 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, és a közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányad értékesítése kapcsán (vételár: 53.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2018. január 31-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:       dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.


Határidő:     30 nap