Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


30/2018. (II. 15.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest VI. kerület, Nagymező u. 8., 4.em. 2., szám alatti, 29356/0/A/72 hrsz.-ú, 83 m2 alapterületű lakás értékesítése vonatkozásában (vételár: 56.000.000,-Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2018. január 25-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:       dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.


Határidő.     30 nap