Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


25/2018. (II. 15.)


 


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rotavírus elleni oltóanyag biztosítása tárgyában a Király Patika Kft.-vel kötött szerződést további hat hónappal hosszabbítsa meg.


 


Felelős:  Hassay Zsófia polgármester


Határidő: 15 nap