Képviselői határozatok / 2018. február 15.

 


23/2018. (II. 15.)


 


A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:


 


nyílt ülés:


 


1.         A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)


Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester


Simonffy Márta alpolgármester


dr. Bundula Csaba alpolgármester


Papp László alpolgármester


 


2.         A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása


26/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


2/B.     Terézváros településkép védelméről szóló 33/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása


Az előterjesztés ülésen került kiosztásra: 39/2018. (II.15.)


Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


 


3.         A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása


13/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


4.         Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása


14/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


5.         Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének meghatározása


15/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


6.         Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2017. évi működéséről és a 2018. évi támogatás összegének meghatározása


16/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


7.         Hassay Zsófia polgármester 2018. évi szabadságolásának ütemezése


25/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


8.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása


20/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Papp László alpolgármester


 


9.         Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására


31/2018. (II. 5.)


Előterjesztő: Papp László alpolgármester


 


 


 


10.      Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására


32/2018. (II. 5.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


11.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról


22/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


zárt ülés:


 


1.            A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása


Az előterjesztés ülésen került kiosztásra: 19/2018 (II. 13.)


Előterjesztő:  dr. Mogyorósi Sándor jegyző


 


2.         Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása


17/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


3.         Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének módosítása


18/2018. (II. 5.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


4.        Felterjesztés az emberi erőforrások minisztere által adományozható Apáczai Csere János díj elnyerésére                 


29/2018. (II. 5.)


Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


 


5.         Javaslat ingatlan vásárlásra


30/2018. (II. 5.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


 


nyílt ülés:


 


12.    Képviselői kérdések, közlemények


 


Tájékoztató:


 


-       A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2017. október 1. - 2017. december 31. közötti időszakban


23/2018. (II. 5.)


 


-       Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2018. január 18-i üléséről


24/2018. (II. 5.)