Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


15/2018. (I. 22.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő­testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 28672/0/A/23 hrsz.-ú, természetben Izabella u. 94. 2. em. 20. szám alatti, 88 m2 területű, 362/10000 eszmei hányadú lakás megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogának értékesítése kapcsán (vételár: 36.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a.2018. január 4-i keltezésű Adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:       dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:     30 nap