Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


14/2018. (I. 22.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29279/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Káldy Gyula u. 1. 1. em. 4. szám alatt található lakásingatlan tulajdonjogának értékesítése kapcsán elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2018. január 3-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:         dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:       30 nap