Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


13/2018. (I. 22.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 4. 3. em. 11. szám alatti 29243/0/A/25 hrsz.-on nyilvántartott, 133 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, és a közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányad értékesítése kapcsán (vételár: 103.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. december 20-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:       dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:     30 nap