Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


12/2018. (I. 22.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület, 28820/0/A/27 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 54., A. ép. alatti, „egyéb helyiség" megnevezésű 58 m2 alapterületű, valamint, a 28820/0/A/28 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 54., A. ép. alatti, „egyéb helyiség" megnevezésű 423 m2 alapterületű Ingatlanok értékesítése kapcsán (vételár: 190.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. december 19-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:         dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:       30 nap