Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


11/2018. (I. 22.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 28706/0/A/23 hrsz-on nyilvántartott, - természetben Aradi u. 30. 3. emelet 18. szám alatti, 50 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében (vételár: 26.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2017. december 15-1 keltezésű Adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:         dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:       30 nap