Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


10/2018. (I. 22.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 4. földszint alatti 29243/0/A/35 hrsz.-on nyilvántartott, 397 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, és a közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányad értékesítése kapcsán (vételár: nettó 671.000,- EUR) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. december 7-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:         dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:       30 nap