Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


9/2018. (I. 22.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44.§ (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 17. számú társasház 29218/0/A/71 hrsz.-ú, természetben tetőszint 13. számon található lakás tulajdonjogának értékesítése kapcsán elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


 


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat kizárólag a 2017. december 15-i keltezésű Adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:         dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:       30 nap