Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


5/2018. (I. 22.)


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő Dessewffy utca 32-34. számú épület előtti közterület 2018. január 29. és 2019. december 01. közötti időszakra vonatkozóan a DESSEWFFY Utcai Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft. részére történő használatba adásához a hatályos önkormányzati rendelet szerinti díj megfizetése mellett, és felhatalmazza a polgármestert a közterület-használati megállapodás aláírására.


 


Felelős:                       Hassay Zsófia polgármester


Határidő:          azonnal