Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


3/2018. (I. 22.)


 


I.   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épülete Csengery utcai épületszárnyának Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-5.2.9) keretein belül történő energetikai felújításához kerületi önrészként - a fejlesztési célú tartalék terhére - elkülönít nettó 30 millió Ft + ÁFA, azaz 38.100.000 Ft összeget


 


II.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő­-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épülete Csengery utcai épületszárnyának Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-5.2.9) keretein belül történő energetikai felújítás tárgyában a megvalósítás érdekében a 2018. évi költségvetésbe az I. pontba feltüntetett önrész összegét betervezi.


 


III. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő­-testülete úgy dönt, hogy szerződést köt a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújításához kapcsolódó projektvezetés és kötelező nyilvánosságvállalás tárgyában a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel, egyúttal felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert annak aláírására.


 


Felelős:     Hassay Zsófia polgármester  


Határidő:   azonnal