Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


2/2018. (I. 22.)


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet" -tel egyetért.


 


Felelős:           Tóthné Kiss Éva főosztályvezető


Határidő:         azonnal