Képviselői határozatok / 2018. január 22.

 


1/2018. (I. 22.)


 


A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:


 


nyílt ülés:


1.       A 2018. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése


       1/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester


 


2.       Az egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása


2/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester


 


3.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása


          3/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester


 


4.       KEHOP-5.2.9-16-2017-00141 azonosítószámú, „Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületének energiahatékonysági felújítása”


          4/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      Papp László alpolgármester


 


5.       A terézvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások ismételt felülvizsgálata


          5/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      Hassay Zsófia polgármester


 


6.       Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő a Dessewffy utca 32-34. sz. előtti közterület – szálloda építése miatt szükséges építési-felvonulási terület kialakítása céljára– használatba adására


          6/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


7.       Döntés versenytárgyalásról


          7/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


8.       Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jogok gyakorlására


          8/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


zárt ülés:


 


1.       Vállalkozó házi gyermekorvos egészségügyi ellátási szerződésének megszűnése


          9/2018. (I. 18.)


Előterjesztő:      Simonffy Márta alpolgármester