Képviselői határozatok / 2017. április 13.

 


96/2017. (IV. 13.)


 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatnak Képviselő-testülete:


1.  elfogadja az élelmezési szolgáltatások beszerzésére irányuló az előterjesztés mellékleteként szereplő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentációját, és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert, hogy intézkedjék az ajánlattételi felhívás megjelentetéséről, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,


2.  felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert, hogy az eljárás során a Kbt. és a Közbeszerzési Szabályzat keretei között képviselje, mint ajánlatkérőt.


 


Felelős:  Hassay Zsófia polgármester


Határidő:            azonnal