Képviselői határozatok / 2017. április 13.

 


88/2017. (IV. 13.)


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő „Haszonbérleti szerződés módosítás”-t a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős:              Hassay Zsófia polgármester


Határidő:            azonnal