Képviselői határozatok / 2017. április 13.

 


83/2017 (IV. 13.)


 A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:


 nyílt ülés:


1.         A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)


Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester


Simonffy Márta alpolgármester


dr. Bundula Csaba alpolgármester


Papp László alpolgármester


 


2.         Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására


            95/2017. (IV. 6.)


            Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


3.         A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása


            58/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


4.         A személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési-oktatási és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása


59/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


5.         Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása


60/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


6.         Kegyeleti emlékhely kialakítása a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére


96/2017. (IV. 6.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása


61/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Papp László alpolgármester


 


8.         Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek jóváhagyása, a társaságokkal megkötött szerződések módosítása


62/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Papp László alpolgármester


 


9.         Döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (megindításáról) az önkormányzat intézményei étkeztetésének biztosítása tárgyában


Az előterjesztés ülésen került kiosztásra: 101/2017 (IV. 13.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


10.      Kizárólagos várakozóhely létesítése


63/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


11.      Hozzájárulás az M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kerületi tulajdont érintő munkákhoz


64/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


12.      Támogatási megállapodás kötése a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal


65/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


13.      Támogatási megállapodás kötése a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal


66/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


14.      Az óvodai beíratás időpontjának, az erről szóló Hirdetmény szövegének meghatározása


67/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


15.      Járóbeteg-szakellátási kapacitás belső átcsoportosítása


68/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


16.      Vállalkozó háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása


69/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


17.      Étkeztetés szolgáltatás megszüntetése a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén


            90/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


18.      Döntés a 2017 tavaszi civil pályázati támogatásokról


94/2017. (IV. 5.), ülésen került kiosztásra: 100/2017 (IV.13.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


19.      Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötött településrendezési szerződés módosítására


70/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


20.       Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés szerinti visszapótlási kötelezettség elszámolására


71/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő: Papp László alpolgármester


 


21.       Javaslat a Budapest, VI. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú műemlék ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat eredményének elbírálására, valamint ismételt pályázat kiírására


72/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


22.       Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására


73/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő: Papp László alpolgármester


 


23.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására


97/2017. (IV. 6.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


24.       Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 31., 29151/0/A/1 és 29151/0/A/51 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására illetőleg tulajdonjogának az értékesítésére kiírt pályázat elbírálására


            98/2017. (IV. 6.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


25.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására


93/2017. (IV. 5.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


26.       Javaslat településképi kötelezési eljárás keretében a Budapest, VI. kerület Városligeti fasor 28. szám alatti társasház „A” épület felújítási munkálatai elvégzésére hatósági szerződés megkötésére


92/2017. (IV. 5.)


Előterjesztő: Papp László alpolgármester


 


27.       Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására


76/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


 


28.       Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat visszavonására


88/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő: Nyíri Gábor képviselő


 


29.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról


77/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


 


zárt ülés:


 


 


1.            Döntés a “Terézvárosi Szent Flórián-díj” adományozásáról


78/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


2.            Döntés a “Terézvárosi Szent György-díj” adományozásáról


79/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


3.            Házi gyermekorvosi körzet betöltése


80/2017. (IV. 3.)


Előterjesztő:  Simonffy Márta alpolgármester


 


4.         Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízásáról


81/2017. (IV. 3.), ülésen került kiosztásra: 103/2017 (IV.13.)


Előterjesztő:  Hassay Zsófia polgármester


 


5.         A Szinyei Merse Pál Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat véleményezése


Az előterjesztés ülésen került kiosztásra: 102/2017. (IV.13.)


Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


 


 


 


 


nyílt ülés:


 


30.    Képviselői kérdések, közlemények


 


Tájékoztatók:


 


-       Jegyzőkönyv a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2017. február 22-én megtartott üléséről


82/2017. (IV. 3.)


 


-       Hadnagy M. képviselő-testületnek címzett levele (Zárt)


83/2017. (IV. 3.)


 


-       Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. február 20-án 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről


84/2017. (IV. 3.)


 


-       Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2017. február 20-án 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről


85/2017. (IV. 3.)


 


-       Jegyzőkönyv kivonat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. március 14-én 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről


86/2017. (IV. 3.)


 


-       A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2017. április 3-án tartott üléséről készült jegyzőkönyv


87/2017. (IV. 3.)


 


-       A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2017. január 1. - 2017. március 31. közötti időszakban


91/2017. (IV. 5.)