Képviselői határozatok / 2017. február 23.

77/2017. (II. 23.)


 


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bundula Csaba főállású alpolgármester havi illetményét 2017. január 01-jétől az Mötv. 71. §-ának (2) bekezdésében meghatározott polgármesteri illetmény 90 %-ában, azaz


997 200 Ft * 0,9 = 897 480 Ft, kerekítve 897 500 forintban állapítja meg. Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján dr. Bundula Csaba főállású alpolgármester költségtérítése havi illetményének 15%-a, azaz 897 500 * 0,15 = havi 134 625 forint.


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester


Határidő:          azonnal (2017. január 01-jétől)