Képviselői határozatok / 2017. február 23.

76/2017. (II. 23.)


 


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp László főállású alpolgármester havi illetményét 2017. január 01-jétől az Mötv. 71. §-ának (2) bekezdésében meghatározott polgármesteri illetmény 90%-ában, azaz


997 200 Ft * 0,9 = 897 480 Ft + 24 000 Ft (angol nyelvű középfokú komplex nyelvvizsga), összesen 921 480 Ft, kerekítve 921 500 forintban állapítja meg. Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján Papp László főállású alpolgármester költségtérítése havi illetményének 15%-a, azaz 921 500 * 0,15 = havi 138 225 forint.


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester


Határidő:          azonnal (2017. január 01-jétől)