Képviselői határozatok / 2017. február 23.

75/2017. (II. 23.)


 


Heltai László képviselő indítványozta, hogy a „Javaslat az alpolgármesterek díjazására és költségtérítésére 2017. január 01. napjától” című napirend kapcsán az alpolgármesterek illetményét a polgármesteri illetmény 70%-ában határozza meg a képviselő-testület.


A képviselő-testület az indítvány elutasította.