Képviselői határozatok / 2017. február 23.

74/2017. (II. 23.)


 


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi tájékoztatót Hassay Zsófia polgármester díjazásáról és költségtérítéséről:


Hassay Zsófia polgármester a tisztségét főállásban látja el, havi illetménye 2017. január 01-jétől a hivatkozott rendelkezések alapján a következők szerint alakul:


- alapilletmény:                      38 650 Ft * 12 = 463 800 Ft


- illetménykiegészítés:          463 800 Ft * 0,5 = 231 900 Ft


- vezetői illetménypótlék:     463 800 Ft * 0,65 = 301 470 Ft


- idegennyelv-tudási pótlék: 40 000 Ft (francia szakos nyelvtanár)


 


Összesen: 1 037 170 Ft, kerekítve 1 037 200 Ft, azaz egymillió-harminchétezer-kétszáz forint.


 


Hassay Zsófia polgármester havi költségtérítése (a havi illetményének 15%-a) 155 580 Ft, azaz százötvenötezer-ötszáznyolcvan forint


 


Felelős:            dr. Mogyorósi Sándor jegyző


Határidő:          azonnal (2017. január 01-jétől)