Képviselői határozatok / 2017. február 23.

68/2017. (II. 23.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29279/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Káldy Gyula u. 1. pinceszint alatt található nem lakás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogának értékesítése kapcsán (vételár: 1.425.000,- EUR) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. január 20-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:          30 nap