Képviselői határozatok / 2017. február 23.

67/2017. (II. 23.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29465/0/A/27 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 61. 3. em. 5. szám alatti, 74 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében (vételár 70.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2016. augusztus 3. napján kelt ingatlan adásvételi szerződéssel együtt érvényes.


 


Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:          30 nap