Képviselői határozatok / 2017. február 23.

64/2017. (II. 23.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület, Király u. 24. szám alatti társasház újonnan létrehozandó 29280/0/A/28 hrsz.-on nyilvántartott 353,41 m2 területű, 1914/10000 eszmei tulajdoni hányadú ingatlan értékesítése kapcsán (vételár: nettó 91.020.442,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2016. november 29-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:          30 nap