Képviselői határozatok / 2017. február 23.

63/2017. (II. 23.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 53. tetőtér alatti, 29425/0/A/30 hrsz.-on nyilvántartott 482 m2 alapterületű egyéb helyiség megnevezésű ingatlan tulajdonjogának értékesítése kapcsán (vételár: nettó 85.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.


A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat kizárólag a 2016. december 7-i keltezésű vételi ajánlattal együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.


 


Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért


Határidő:          30 nap