Képviselői határozatok / 2017. február 23.

62/2017. (II. 23.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy


- a Budapest, VI. kerület Teréz körút 2-4. szám alatti társasház 29407/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére a 296/2016.(XI.17.) határozata alapján meghirdetett nyilvános, egyfordulós pályázatra benyújtott ajánlatot érvényesnek, a pályázatot pedig eredményesnek nyilvánítja,


-    a pályázat nyertesének a Budapest Főváros Önkormányzatát hirdeti ki nettó 189.145.000,- Ft összegű vételárajánlatával,


- és felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal véglegesített adásvételi szerződés aláírására a pályázat nyertesével az általa ajánlott vételáron, nettó 189.145.000,- Ft összegben.


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester


Határidő:          120 nap