Képviselői határozatok / 2017. február 23.

61/2017. (II. 23.)


 


A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 16. § c) pontja alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat 28979 helyrajzi számú, természetben Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti ingatlanát nyílt, egyfordulós nyilvános pályázaton 10+5 év határozott időtartamra bérbeadás útján hasznosítja.


A minimális bérleti díjat 4.103.565,- Ft/hó + áfa összegben határozza meg.


 


A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati hirdetményt, valamint a részletes pályázati feltételeket. A pályázat bonyolításával a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t bízza meg.


 


Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a tájékoztatásért


Határidő:          15 nap


                         


Felelős:            Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a végrehajtásért


Határidő:          90 nap