Képviselői határozatok / 2017. február 23.

60/2017. (II. 23.)


 


1. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (c) pontjában foglaltak figyelembevételével úgy dönt, hogy kijelöli elidegenítésre a Bp., VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 31. szám alatti, 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 hrsz.-ú ingatlanokat, és a rendelet 18. § (1) bekezdése alapján egy eljárás keretében nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki az ingatlanok kizárólag együttes, bérbeadás útján történő hasznosítására és értékesítésére a jelen előterjesztés mellékletét képező pályázati dokumentációban foglaltak szerint az alábbi peremfeltételekkel:


 


A) Bérbevételre benyújtott pályázatnál:


-       a minimális bérleti díj: nettó 7.779.000,- Ft/ hó,


-       pályázati biztosíték összege: 29.637.990,- Ft,


-       a pályázható funkció: pályázó által szabadon megválasztható,


-       a bérleti jogviszony időtartama határozott idő, 10 év, ami bérlő


egyoldalú nyilatkozatával további 5 évre meghosszabbítható,


-       a bérbevételi pályázatrész nyertese a legmagasabb összegű bérleti


díjra adott ajánlat benyújtója.


 


B) Értékesítésre benyújtott pályázatnál:


-       a minimum vételár összege a nettó forgalmi érték: nettó


1.053.096.000,-Ft,


-       a pályázati biztosíték összege: 100.000.000,- Ft,


-       az  értékesítési   pályázatrész   nyertese  a   legmagasabb   összegű


vételárra adott ajánlat benyújtója.


Az egy pályázat keretében mind értékesítésre, mind bérbevételre tett ajánlat esetén a pályázati biztosíték összege 100.000.000,- Ft.


 


C) Az önkormányzat elsődlegesen bérbeadás útján kívánja az ingatlant hasznosítani, és csak a bérbeadásra vonatkozó pályázati rész eredménytelensége esetén értékeli az értékesítésre benyújtott ajánlatokat a kiíró.


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester, a pályázat kiírásáért


Határidő:          60 nap


 


Felelős:            dr. Mogyorósi Sándor jegyző, a pályázat lebonyolításáért


Határidő:          a pályázat kiírásától számított 180 nap


 


2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatra beérkezett ajánlatok bontására, értékelésére, véleményezésére, valamint a döntés előkészítési feladatok ellátására az alábbi személyeket kéri fel és hatalmazza meg:


- Czuppon Zsolt,


- Császárné Csóka Ilona,


- Dohány Gábor,


- Juhász Tímea,


- K. Nagy Imre,


- Lindmayer Viktor,


- Matokanovic Lídia,


- Takács Balázs.


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester                                                   


Határidő:          azonnal