Képviselői határozatok / 2017. február 23.

59/2017 (II. 23.)


 


Heltai László képviselő indítványozta, hogy a „Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. számú társasház 29151/0/A/1 és /51 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályázat útján történő hasznosítására „című napirend határozati javaslatába „D” pontként kerüljön a következő mondat: „Amennyiben az ingatlan eladásra kerül, annak bevételét csakis az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapítására lehet fölhasználni.”


A képviselő-testület az indítványt nem fogadta el.