Képviselői határozatok / 2017. február 23.

57/2017. (II. 23.)


 


Hassay Zsófia polgármester indítványozta, hogy a „Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. számú társasház 29151/0/A/1 és /51 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanainak pályázat útján történő hasznosítására” című napirendet zárt ülésen folytassa a képviselő-testület.


A képviselő-testület az indítványt elfogadta.