Képviselői határozatok / 2017. február 23.

55/2017 (II. 23.)


 


Heltai László képviselő indítványozta, hogy a „Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. számú társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő hasznosítására„ című napirend határozati javaslatába „D” pontként kerüljön a következő mondat: „Amennyiben az ingatlan eladásra kerül, annak bevételét csakis az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapítására lehet fölhasználni.”


A képviselő-testület az indítványt nem fogadta el.