Képviselői határozatok / 2017. február 23.

54/2017 (II. 23.)


 


Heltai László képviselő indítványozta, hogy a „Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. számú társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő hasznosítására „ című napirend határozati javaslatában szereplő „B” és „C” pont törlésre kerüljön.


A képviselő-testület az indítványt elutasította.