Képviselői határozatok / 2017. február 23.

52/2017 (II. 23.)


 


Hassay Zsófia polgármester indítványozta, hogy a „Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. számú társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat útján történő hasznosítására” című napirend tárgyalását zárt ülésen folytassa a képviselő-testület.


A képviselő-testület az indítványt elfogadta.