Képviselői határozatok / 2017. február 23.

50/2017. (II. 23.)


 


1) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1. napjától továbbra is ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait, mindaddig, amíg az állam a feladatellátást át nem veszi.


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester


Határidő:          azonnal


 


2)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel 2004. november24-én -jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer üzemeltetésére - aláírt Szolgáltatási szerződés további meghosszabbítása tárgyában kötendő megállapodást aláírja.


 


Felelős:            Hassay Zsófia polgármester


Határidő:          5 nap